top of page

Menenjit Sonrası Etkiler - Post Menenjit

Güncelleme tarihi: 3 Haz

“Pedro Arthur’in tüm uzuvları artık felçli ve makine yardımıyla soluk alıp veriyor. Onun vakasında Meningokok bakterisi beynini etkilemeden omuriliğine zarar verdi. Uzuvlarının ve diyaframının paralizisinden muzdarip. Ancak bilişsel fonksiyonları zarar görmedi.

Artık oğlumuza daha iyi bir hayat sunmak için var gücümüzle araştırıyoruz. Eminiz ki bir gün tekrar yürüyecek.”

Rodrigo, Pedro Arthur’un babası


Menenjit hastalığını herhangi bir “art etki”ye sahip olmadan atlatan insanların sayısı hayli fazladır. Öyle ki bu hastaların yaklaşık %85’i herhangi bir kalıcı veya geçici hastalık sonrası hasara sahip değildir. Ancak %15’lik kısmı oluşturan bireyler de mevcuttur ve maalesef halen daha Menenjit hastalığını atlatıp vücutlarında ve ruhlarında hasarlar taşıyan insanlar ortaya çıkmaktadır.

Her seferinde önemini vurguladığımız erken teşhis ve tedavi burada da imdadımıza yetişmekte ve Menenjit sonrası etkilerin minimize edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Ancak bazı vakalarda her şeye rağmen kalıcı veyahut geçici hasarlar kalmaktadır. Bunların bazısı doğrudan Menenjite bağlıyken bazısı da “kan zehirlenmesi” olarak bilinen “Septisemi”ye bağlıdır.

Sizin için hazırladığımız tabloyu kullanımınıza sunuyoruz:Menenjite doğrudan bağlı olan hastalık sonrası etkilerin birçoğu nörolojik fonksiyonlarla alakalıdır. Bu da hastalığın hangi beyin bölgesinde lokalize olduğuna göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin görme yollarına yakın bir bölgede yaşanan yoğun bir enfeksiyon görme yollarında geçici veya kalıcı bir hasara sebep olabilecektir. Diğer örnekleri de buna bağlı olarak çoğaltabiliriz.


Septisemiye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ise özellikle çocuklarda görülen çoğu enfeksiyöz hastalıkla benzerdir. Yüksek ateş sonucu yaşanan havale, kanda yüksek orana ulaşan enfeksiyöz ajanların veya bağışıklık elemanlarının sebep olduğu genel koma veya ampütasyon durumları, artritler bu duruma örnek verilebilmektedir.


Elbette ki sağlık halinin sadece fiziksel olarak iyi olmak demek olmadığını bilmekteyiz. Dolayısıyla hastaların yaşadığı ruhsal/psikolojik etkilerin de Menenjit sonrası komplikasyonlara dahil olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar daha çok hastane korkusu, kabuslar, çok nadir vakalarda kişilik kayması, duygusal kontrol problemleri olarak sayılabilir.


Geçici mi Kalıcı mı?

Menenjit sonrası komplikasyonlardan tamamen kurtulan insanların sayısı hayli fazladır. Gerekse verilen ek terapilerle gerekse vücudun kendi iyileşme kapasitesi ile birlikte tamamen sağlıklı bir şekilde Menenjiti atlatmak pekala mümkündür.

Ancak üzülerek söylemekteyiz ki kalıcı olan komplikasyonlar da mevcuttur. Özellikle geç müdahale sonucu gelişen septisemiye bağlı komplikasyonlar maalesef hayat boyunca taşınabilecek hastalık sonrası etkilere sebep olabilmektedir. Bu vesile ile aşılamanın ve erken teşhisin bir kere daha altını çizelim.


Hastanelerde ve sağlık merkezlerinde hastalık sonrası için ek tedaviler uygulanmaktadır. Hastanın cevap vermesi hayli mümkün olan bu terapiler sonucunda komplikasyonların çoğu elimine edilebilmektedir.

Ne Yapılmalı?

Eğer ki menenjit geçirmiş olan birinde veya kendinizde "menenjit sonrası etkilerden" birini fark ederseniz zaman geçmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyoruz. Nitekim erken teşhis ve tedavi ne kadar önemli ise erken terapi de aynı şekilde önemlidir. Hatta çoğu vakada bu etkilerin kalıcı veya geçici olması bu zaman kavramına bağımlıdır.

5.763 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page