top of page

COVID-19 ve Menenjit

Güncelleme tarihi: 24 Oca 2021

2020 yılının başından itibaren hayatımızın bir parçası olan ve hâlâ da etkisini sürdüren SARS-CoV 2 salgını yayılmaya devam etmekte. Kendisini genel olarak solunum yolları ile alakalı semptomlarla gösteren SARS-CoV 2 virüsünün nörolojik semptomlarını tanıtmak ve menenjit ile ilgisini tartışmak istedik.


Yeni Koronavirüs ile aramızda olan tanışıklık henüz nispeten yeni olmasına karşın salgının başından beri bilimsel kaynak gücünün çoğunlukla bu çalışmalara ayrılıyor oluşu bu kadar kısa zamanda fazla ilerleyişe kapı aralamıştır. Ancak bu hızlı ilerleyişe rağmen ölüm ve yayılım hızlarına efektif bir çözüm getirilemiyor oluşu, hastalığın birincil semptomlarına olan ilgiyi canlı tutarak diğer semptomların öncelik sırasında arkaya atılmasını gerektirmiştir.


Bu semptomların bir kısmını oluşturan nörolojik semptomlar, etkilerinin bütüncül ve spesifik olarak görülmesiyle klinisyenlerin dikkatini çekmektedir. Bizler de ziyadesiyle nörolojik semptomları bulunan bir hastalık olan Menenjit ile haşır neşir olduğumuzdan dolayı siz okurlarımızı bu konuda bilgilendirmek istedik.

Güncel ve Kadim Hastalığın Kesişimi

Öncelikle belirtmeliyiz ki pandeminin göreceli olarak yeni olmasından ötürü bu yazıda direkt olarak Menenjit ve COVID-19 arasında bağlantı kuramayacağız. Za