top of page

Menenjit Aşısı 

Aşı Nedir?

Aşı, hastalığa karşı bağışıklık direncini artırarak bir hastalığın önlenmesine yardımcı olmak için kullanılan biyolojik bir preparattır. Bakteriyel menenjit ve septisemi, aşılamanın yaşam ile ölüm ya da yaşam boyu sakatlık arasındaki farkın gerçekten büyük olabileceği hastalıklara örnektir.

Vaccine

Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Çocukluk çağının aşıları olarak 2, 4 ve 6. aylarda uygulanan ve 1 yaş sonrası tekrarı yapılan zatürre (pnömokok) aşısı, ve 2, 4, 6. aylarda yapılan ve 18. ayda tekrarı yapılan beşli karma aşı içinde yer alan Haemophilus influenzae aşısı ile iki önemli menenjit etkenine karşı bebeklerde koruma sağlanır. Ancak meningokok aşıları rutin aşılama takviminde bulunmamaktadır.

Image by insung yoon

Meningokok Aşıları

Meningokok hastalığı, özellikle Afrika ülkelerinde bakteriyel menenjitin önde gelen nedenidir, ancak farklı tipte meningokoklar vardır. Ana meningokok mikrop türlerine karşı etkili olmak için farklı aşılara ihtiyaç vardır.⠀
Meningokok aşılarının 2 ana versiyonu: Konjuge Aşılar ve Serogrup B Meningokok Aşılarıdır.

Crowd with Masks

Hangi Aşılar Çocuğumu Korur ?

Bakteriyel menenjite karşı koruyanlar:

  • Meningokok Aşıları

  • Pnömokok Aşıları

  • Haemophilus influenzae tip b (Hib) Aşıları

Viral menenjite karşı koruyanlar:​

  • Kızamık Aşısı

  • Kabakulak ve Kızamıkçık Aşıları

  • Suçiçeği Aşısı

  • Grip Aşısı

Child in Green Chair
Nimenrix (ACWY) Pfizer
800px-Pfizer_logo.png

6 hafta-12 aylık bebeklerde 0,5 mL'lik 3 doz uygulanır. 6. hafta, 14. hafta ve 12. ayda uygulanır. 12 aylıktan büyük bireyler için 0,5 mL'lik tek doz uygulanır. 12 aydan büyük ve daha önce aşılanmış bireylerde 1 rapel (hatırlatma) dozu uygulanabilir. 103 yaşına kadar uygulanabilir. 

Menectra (ACWY) Sanofi Pasteur 
1519855861126.png

9-23 ay arasında 3 ay arayla iki doz uygulanır. 2-55 yaş arası bireylerde tek doz + rapel (hatırlatma) dozu uygulanır.

Menveo (ACWY) GSK
963a90a80dfdf3cd469cbdbf7df7b931.png

2-6 ay arasında 0,5 mL'lik 4 doz uygulanır. İlk 3 doz 2 ay ara ile, 4. doz iki yaşında uygulanabilir. 2-10 yaş arasındaki çocuklara 0,5 mL'lik tek doz yapılır. Erişkinlerde de tek doz yapılır. 

Bexsero (B) GSK 
963a90a80dfdf3cd469cbdbf7df7b931.png

2-5 ayları arasında 1 ay ara ile 3 doz yapılır. 12-23 ayları arasında 1 rapel (hatırlatma) dozu uygulanır. 6-11 aylık bebeklerde 2 doz + 1 rapel (hatırlatma) dozu yapılır. 12-23 yaş arası bireylerde 2+1 doz uygulanır. Erişkinlerde 2 doz aşı uygulaması yapılır. 

bottom of page