top of page
Yoga at Home
CoMO ve Biz

Menenjit Gönüllüleri Derneği olarak 2017 yılından beri CoMO Meningitis adlı Dünya Menenjit Konfederasyonu'nun Türkiye temsilcileriyiz. 2024 yılında resmi dernek statüsüne kavuştuk. İnsanları menenjit hakkında bilgilendirmeyi, onları bir çatı altında toplayıp menenjitin oluşturabileceği hasarları herkese anlatmayı ve olabildiğince çok insanın bu hastalıktan kurtulmasını amaçlıyoruz. Bununla birlikte gerçek menenjit hikayelerini anlatıp hastalığa yakalanılması durumunda nasıl bir yol izlenilebileceğini, hastalarla iletişim kurarak en azından onlara destek olmayı, ve yalnız olmadıklarını onlara hatırlatmayı umuyoruz. Bu amaçla üyelerimizi, misyon ve vizyonumuzu geliştirmek için aynı çatı altında topladık.

İŞ BİRLİKLERİMİZ
CoMO Logo
Hedeflerimiz:

•İnsanları menenjite yakalanmadan bilgilendirmek ve yakalansa dahi hızlıca teşhis edilip en az hasarla kurtulmalarını sağlamaya çalışmak.


•Menenjitten zarar görmüş insanlarla diğer insanlar arasındaki eşitsizlikleri olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışmak.

 
•İş birlikleri ve kampanyalarla insanlara ulaşıp onlara farkındalık kazandırmayı amaçlamak.

Menenjit Gönüllüleri Derneği Logosu
Meningitis Research Foundation Logo
bottom of page