top of page
Wave

Gönüllü
Taahhütnamesi

  • Menenjit Bilgi Merkezi’nde bana ihtiyaç olan alanlarda gönüllü olarak çalışmayı aşağıdaki şartlarla kabul ediyorum:

  • Belirlenen çalışma saatleri içinde gönüllü çalışmamı gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında Menenjit Bilgi Merkezi’nden herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,

  • Gönüllü çalışmam sırasında Menenjit Bilgi Merkezi bana aktarılan, Menenjit Bilgi Merkezi tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,

  • Menenjit Bilgi Merkezi çatısı altında hiçbir zaman dil, din, ırk, siyasi düşünce, etnik köken vb. hakkında ayrıştırıcı söylem ve eylemlerden daima uzak duracağımı,

  • Menenjit Bilgi Merkezi adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,

  • Gönüllü çalışmalarımda Menenjit Bilgi Merkezi’nin onayı olmayan şekilde hareket etmeyeceğimi,

  • Ücretsiz olan Menenjit Bilgi Merkezi yayınlarını, üçüncü kişilere para karşılığında satmayacağımı,

  • Gönüllü çalışmam sırasında olası uğradığım/sebep olduğum zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu,

  • Gönüllülük çalışmalarımı sürdürürken bana çalışmalarda eşlik eden sorumluların yönlendirmeleri ile yardımlarımı sağlayacağımı kabul ediyorum.

Wave
bottom of page