Wave

Gönüllü

Taahhütnamesi

 • Menenjit Bilgi Merkezi’nde bana ihtiyaç olan alanlarda gönüllü olarak çalışmayı aşağıdaki şartlarla kabul ediyorum:

 • Belirlenen çalışma saatleri içinde gönüllü çalışmamı gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında Menenjit Bilgi Merkezi’nden herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,

 • Gönüllü çalışmam sırasında Menenjit Bilgi Merkezi bana aktarılan, Menenjit Bilgi Merkezi tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,

 • Menenjit Bilgi Merkezi çatısı altında hiçbir zaman dil, din, ırk, siyasi düşünce, etnik köken vb. hakkında ayrıştırıcı söylem ve eylemlerden daima uzak duracağımı,

 • Menenjit Bilgi Merkezi adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,

 • Gönüllü çalışmalarımda Menenjit Bilgi Merkezi’nin onayı olmayan şekilde hareket etmeyeceğimi,

 • Ücretsiz olan Menenjit Bilgi Merkezi yayınlarını, üçüncü kişilere para karşılığında satmayacağımı,

 • Gönüllü çalışmam sırasında olası uğradığım/sebep olduğum zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu,

 • Gönüllülük çalışmalarımı sürdürürken bana çalışmalarda eşlik eden sorumluların yönlendirmeleri ile yardımlarımı sağlayacağımı kabul ediyorum.

Wave

+90 212 931 93 06

Menenjit Bilgi Merkezi

Dogan Arasli Bulvari Zafer Mah. Ozyurtlar N Cadde No. 97/99 7.Kat Ofis No:48
Esenyurt/Istanbul/Turkey

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Copyright © Menenjit Bilgi Merkezi 2020. Tüm hakları saklıdır.