top of page

Bulaş Öncesi Egzersiz Alışkanlığının Menenjit Üzerindeki Etkisi

Düzenli ve yeterli egzersizin bireyin gündelik yaşamındaki olumlu etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Enfeksiyon hastalıklarına karşı genel bir direnç oluşturmakla birlikte, biraz daha derine indiğimizde düzenli fiziksel aktivitenin menenjitin seyrindeki destekleyici unsurlardan biri olduğunu görebiliyoruz.

Fareler üzerinde yapılan araştırmada düzenli fiziksel egzersizin nörojenezi ve hafıza kabiliyetini arttırdığını, nöronal hasarı da düşürdüğünü görebiliyoruz. Ayrıca muhtemelen bu durum, hastalıktan sonraki toparlanma sürecini de olumlu etkilemektedir.


Fiziksel olarak aktif ve aktif olmayan farelerin menenjit mortalitesi açısından kıyaslanması

Menenjit hastalığı mevcut farelerden oluşan bir grupta yapılan araştırma; düzenli olarak koşan aktif farelerde ve kontrol grubu adını verdiğimiz sedanter farelerde, hastalığın ölümcüllüğünün fiziksel aktiviteye ne derece bağlı olduğunu gösterir niteliktedir. Tablo üzerinde kare olarak işaretlenmiş fareler koşucu fareler, çember olarak işaretlenmiş fareler ise sedanter kontrol fareleri olduğunu göz önüne alırsak koşucu farelerin zamana bağlı hayatta kalma oranları sedanter kontrol farelerine göre oldukça yüksek. Bu bize egzersizin mortaliteyi ne derece düşürdüğünü göstermektedir.

Fiziksel aktivitenin, menenjit hastası fareler açısından hipokampal noröjenez üzerindeki olumlu etkisi

Bulaştan 4 gün sonra koşucu farelerin sedanter farelere göre pozitif hipokampal nörojenez gösterdiği yukarıdaki tabloda açık bir şekilde belli oluyor.


Elbette bu konudaki araştırmalar henüz kesin olarak meningokoksal hastalıkların egzersizle olan ilişkisini göstermekten uzaktır ve yeterli araştırma bulunmamaktadır. Ancak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için fiziksel olarak aktif olmanın su götürmez bir gereklilik olması bize bu makalede varılan sonucun doğru olduğuna ikna edebilir.


Elimizde bu denli güçlü bir koz varken neden menenjite karşı kullanmayalım?


KAYNAKÇA


Liebetanz, D., Gerber, J., Schiffner, C. et al. Pre-infection physical exercise decreases mortality and stimulates neurogenesis in bacterial meningitis. J Neuroinflammation 9, 168 (2012). https://doi.org/10.1186/1742-2094-9-168


• Brown JP, Couillard-Després S, Cooper-Kuhn CM, Winkler J, Aigner L, Kuhn HG. Transient expression of doublecortin during adult neurogenesis. J Comp Neurol. 2003;467:1–10. doi: 10.1002/cne.10874.

29 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


The Pittsburgh Steelers seasons arrive and move with no genuine offseason, at minimum amount not for those people diehard enthusiasts. For these lovers, the preseason bleeds into the month to month period, the regular monthly year into the offseason, absolutely free organization and the NFL Draft. It is a vicious John Simon Jersey, under no circumstances-finishing cycle. Still, we in this article at BTSC, and our podcast system, are below with oneself every single phase of the path. Within just the over and above we contain presented your self the podcasts within just affected individual content material upon the BTSC world-wide-web, however we've made a decision in the direction of transfer with a Podcast Roundup' post which is made up…


Like
bottom of page